postheadericon Kodeks pracy a macierzyństwo

Jak przedstawia się sytuacja prawna pracującej matki? Co mówi kodeks pracy?

Ważna jest umowa o pracę. Jeśli posiada umowę na czas nieokreślony, właściwie nie ma powodów do obaw. Tylko w ekstremalnych wypadkach może zostać rozwiązany stosunek pracy, nawet wtedy gdy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim.

Nastąpi to jeśli:

  1. zakład pracy zostanie zlikwidowany,
  2. pracodawca ogłosi upadłość,
  3. przeprowadzi grupowe zwolnienia,
  4. zwolni pracownika dyscyplinarnie.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie, umowę o dzieło , na okres próbny, na zastępstwo niestety  nie są chronione i stosunek pracy z nimi może być rozwiązany w każdej chwili.

Co czeka młodą mamę po powrocie do pracy?

  • Według prawa powinna wrócić na zajmowane dotychczas stanowisko lub na stanowisko nie gorzej płatne i zgodne z jej kwalifikacjami.
  • Kobieta ma prawo do urlopu wychowawczego.

Pracodawca nie może takiego urlopu odmówić, ale przysługuje on tylko osobom, które przepracowały w firmie co najmniej pół roku.  Urlop wychowawczy może trwać nawet 36 miesięcy, jeśli młoda mama miała umowę na czas nieokreślony. Przy umowie na czas określony można dostać urlop wychowawczy na taki okres, na jaki została zawarta umowa o pracę. Urlop można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, jednak istnieje ograniczone czasowe: do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Za każdym razem należy złożyć wniosek do dyrekcji co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed datą rozpoczęcia każdej z części planowanego urlopu. Oczywiście istnieje możliwość wykorzystania urlopu w całości. Przerwanie urlopu i wcześniejszy powrót do pracy jest możliwy. Należy na miesiąc wcześniej złożyć u pracodawcy odpowiednie podanie.

  • Pracownica po powrocie z urlopu wychowawczego ma prawo zwrócić się do dyrekcji o zredukowanie ilości godzin pracy, a dyrekcja musi taki wniosek uwzględnić.

Nowy wymiar czasy pracy nie może być jednak mniejszy niż połowa dotychczasowego. Prawo chroni młode matki również jeśli chodzi o rodzaj zatrudnienia. Pracodawca nie może zatrudniać kobiety w godzinach nocnych i wysyłać w delegacje, jeśli jej dziecko ma mniej niż cztery lata.

  • Pracownica nie może być zatrudniania na stanowiskach, które są szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
  • W ciągu roku (bez względu na ilość dzieci) przysługują kobiecie dwa dni tzw. opieki nad dzieckiem zdrowym.

O terminie decyduje młoda matka, ale musi wcześniej złożyć podanie, a dyrekcja może uwzględnić podany termin lub zaproponować inny. Nie można tych dwóch dni łączyć, czyli wziąć jeden bezpośrednio po drugim.

  • Matka karmiąca piersią ma prawo do dwóch przerw 30 minutowych, jeśli pracuje więcej niż 6 godzin w ciągu dnia lub do jednej półgodzinnej przerwy, jeśli pracuje mniej 6 godzin. Na dwójkę i więcej dzieci przysługują dwie 45 minutowe przerwy.